Що таке API?

API - набір інструментів, за допомогою яких одна комп'ютерна програма може взаємодіяти з іншою.

API-інтерфейси надають доступ до даних, які запитуються користувачами та іншими програмами. Доступ аутентифікується для служби або частини функціональних можливостей за визначеними ролями, які визначають, хто або яка служба може отримати доступ до певних дій або даних.

Чому API важливі для бізнесу?

API-інтерфейси неухильно покращують якість та доставку програмного забезпечення та послуг, дозволяють інтегрувати різні системи, додають цифровий рівень для представлення даних та корпоративних активів компанії з необхідним управлінням та безпекою, це покращує взаємодію з клієнтами, співробітниками та партнерами.

>

API дозволяє:

  • надати можливість вашим клієнтам інтегруватися з вашою компанією (отримувати інформацію про товари та послуги, робити замовлення);
  • організувати інтеграцію систем усередині компанії;
  • інтегрувати системи компанії та її web-ресурси (автоматизувати доставку інформації про товари та послуги на web-ресурси, B2B, B2C, CRM );

Тенденції API

Повсюдне поширення Інтернету, ширше використання інтеграцій та перехід від монолітних додатків до мікросервісів – все це сприяє широкому поширенню API.

Розробка API

01

Аналіз потреби

Визначення, які дані та які функції необхідно передати на зовнішнє використання.

02

Проектування

Опис функціоналу та моделей даних, які будуть оброблятися через API.

03

Розробка

Написання програмного коду API інтерфейсу, проміжне тестування.

04

Тестування

Комплексне тестування API: відповідність, навантаження, безпека.

05

Публікація

Публікація API інтерфейсу на серер та налаштування прав доступу.

06

Документація

Підготовка та публікація документації з використання API інтерфейсу.

Потрібна безкоштовна онлайн консультація або хочете обговорити розробку?

Запросити консультацію щодо розробки