Інформація для бізнесу є дуже важливою, тому необхідні інструменти, які цю інформацію будуть обробляти. Формування аналітичної звітності дозволяє швидко розуміти, що відбувається всередині та зовні компанії. Інформація для керівників може передаватися фрагментами, які можуть бути розрізнені і неповні. Організація аналітичної звітності дозволяє компаніям отримувати цінну інформацію, яка дозволить бізнесу ефективно розвиватися та уникнути різноманітних ризиків.

Бізнес-аналітика - можливість приймати рішення, спираючись на інформацію отриману за даними бізнес-процесів та обліку

Аналітична звітність дозволяє вирішити такі завдання:

 • Тримати під контролем усі процеси всередині компанії та приймати правильні рішення.
 • Керувати всіма комерційними процесами.
 • Оцінювати ризики, вносити коригування у свою діяльність.
 • Прогнозувати результат від запланованих дій, спрямованих на розвиток компанії.

Впровадження SSRS та BI

Переваги автоматизації звітності

 • Значно скорочується час на збирання необхідної інформації, аналізу та прийняття рішень. Це дуже важливо, оскільки зволікання може призвести до зниження прибутку чи збитків.
 • Збільшення ефективності у бізнесі. Персональні звіти – це найкраща мотивація у роботі, керівник може за результатами звіту оцінити ефективність працівника.
 • Візуалізація бізнес-процесів. Створення графіків та діаграм, які спрощують сприйняття інформації.
 • Зручний інструмент для створення різноманітних звітів. Попередня підготовка звіту, що настроюється під запити користувача. Можливість пошуку помилок, які з'являються під час ручного введення даних.
 • Відповіді на будь-які питання. Ми готові надавати технічну підтримку програмного забезпечення весь період його використання. Вам не потрібно залучати співробітників до штату.

Яку аналітичну звітність ви зможете створювати?

 • Аналізувати багаторівневий продаж товарів.
 • Керувати наявністю на складі товарів.
 • Аналізувати ефективність проведення акцій, розпродажів та інших заходів.
 • Контролювати у будь-який час фінансові потоки.
 • Слідкувати за платіжною спроможністю ваших клієнтів та партнерів.
 • Будувати сезонні прогнози з продажу.
 • Сегментувати базу клієнтів.
 • Аналізувати попит на продукцію.
 • Вивчати ринок за зовнішніми ознаками та прогнозувати ризики.
 • Розробляти різні бізнес-стратегії.

Що ви отримаєте в результаті впровадження?

Для керівників компанії:

 • Отримання звітів за результатами досягнення поставленої мети (KPI).
 • Можливість аналізу факторів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на розвиток бізнесу.
 • Можна будувати плани та робити прогнози на майбутнє.
 • Проводиться плановий розрахунок KRI.
 • Можливість вносити коригування для досягнення поставлених завдань.

Для менеджерів:

 • Створення докладних звітів про свою діяльність.
 • Створення звітів у своїй команді.
 • Складання планів та прогнозів на майбутнє, взаємодія з іншими відділами компанії.
 • Розробка заходів для досягнення цілей.

Для співробітників:

 • Надається інформація у звітах з урахуванням продуктивності роботи кожного співробітника.
 • Співробітник може отримати інформацію про діяльність компанії, окремих підрозділів та керівництва.
 • Прогнозування внутрішніх та зовнішніх факторів, які можуть впливати на ефективність роботи працівника.

Потрібна безкоштовна онлайн консультація або хочете обговорити впровадження?

Запросити консультацію щодо послуги